We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Email address and contacts

Quick try with Stephan Langeweg from hetkanbijhhnk.nl

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier company description

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt wonen en werken onder zeeniveau mogelijk in het laaggelegen Noord-Holland. Ons werkgebied omvat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Ons hoofdkantoor is sinds 2011 gevestigd in Heerhugowaard. Daarnaast hebben we verspreid over het gebied rioolwaterzuiveringsinstallaties, werven, sluizen en gemalen. Met zo'n 900 medewerkers uit verschillende vakgebieden beschermen wij het land tegen overstromingen, beheren wij het waterpeil en zorgen we voor voldoende en schoon water in de sloten. Daar komt veel kennis en expertise bij kijken. Onze visie op een veilig Noord-Holland voorziet in praktische oplossingen zoals de aanleg, versterking en onderhoud van dijken, duinen, dammen en kades, de aanleg van waterbergingen en voldoende en goede gemalen en zuiveringsinstallaties. Ons werk is van levensbelang voor Noord-Holland. Behalve met bewoners werken wij samen met bedrijven, agrariërs, (natuur) organisaties en overheden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Zij zijn allen belangrijke partners. Om in dit dynamische krachtenveld ons specialistische werk goed te kunnen doen, hebben we vogels van verschillende pluimage nodig: van specialistische techneuten tot ecologen, van juristen tot ICT-medewerkers en financiële specialisten, en nog vele, vele andere vakmensen. Samen zorgen wij ervoor dat het in Hollands Noorderkwartier veilig wonen, werken en recreëren is. Nu én in de toekomst.

Key Employees

  • Stephan Langeweg
    Afdelingshoofd Hoogwaterbeschermingsprogramma a.i. (HWBP)
  • Robert Dammers
    Sr P&O adviseur
  • Saar Foeken
    Programmamanager Implementatie Omgevingswet

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Marcel Van Brouwershaven Ra Mpa
Concerncontroller/hoofd afdeling Concerncontrol
Joyce Noë
HR Business Partner
Danielle Oudhuis
Chief Information Security Officer
Akinç Somuncu
Jr. Data Scientist/Researcher
Paul Meesters
Applicatiebeheerder
Henk Toorneman
Hoofd Informatie & Automatisering
Sign up to see all