We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Gemeente Lelystad

Email address and contacts

Quick try with Nastasya Sarmuleino from lelystad.nl

Gemeente Lelystad company description

Lelystad, hoofdstad van de provincie Flevoland, bestaat sinds 1967. Met nu 80.000 inwoners en de ambitie om door te groeien naar 100.000 inwoners plus de daarbij horende 35.000 tot 40.000 arbeidsplaatsen is Lelystad altijd bezig met vooruitgang. Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers van gemeente Lelystad zorgen er dagelijks voor dat de toekomstplannen die bij ons op de agenda staan ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De ligging en steeds betere bereikbaarheid via weg (A6), spoor (Flevo- en Hanzelijn), water (vaarweg A’dam-Lemmer) en lucht (Lelystad Airport) en de aanwezigheid van Nationaal Park Nieuwland met onder meer Oostvaardersplassen en Marker Wadden maken Lelystad tot Hoofdstad van de Nieuwe Natuur en tot een stad die volop in beweging is.

Key Employees

  • Nastasya Sarmuleino
    Beleidsmedewerker Welzijn Oekraïne Opvang
  • Alexis Oven Van
    Teammanager Economische Zaken
  • Yvonne Heinrichs
    HRM medewerker (werving & selectie)

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Gemeente Lelystad

Anna Koning
Beleidsadviseur milieu en duurzaamheid
Walter Luitwieler
Duurzaamheidsregisseur Circulaire Economie en Duurzaam Voedsel
Kim Hendriks
Senior juridisch adviseur a.i.
Agnetha Smit
Leerplichtambtenaar & RMC consulent
Erna Dijkhof
Teamleider
Barry H
Chief Information Security Officer
Sign up to see all