We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Email address and contacts

Quick try with José van Mullekom from horizon.eu

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs company description

Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen we op meerdere locaties in Zuid Holland en Gelderland. Eigen regie Wij vinden dat elke jeugdige een kans verdient om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandig mens. Een individu met eigen talenten, dromen en mogelijkheden. Iemand die op een positieve manier bijdraagt aan onze samenleving. Voor jeugdigen met gedragsproblemen of een stoornis is dat soms een uitdaging. Horizon coacht en behandelt jongeren en hun ouders om de eigen regie te herpakken en gedrag positief te beïnvloeden. Met elkaar, niet naast elkaar Horizon gelooft in een maatschappij waarin de focus ligt op samen met elkaar, niet naast elkaar. Door zelf die regie te pakken, kun je anderen enthousiasmeren en beïnvloeden om zo een positieve ontwikkeling op gang te brengen. Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan centraal in onze aanpak. Dat betekent dat onze professionals jeugdigen en hun ouders/ opvoeders continu stimuleren om zelf de regie over hun leven te pakken. Geïntegreerd aanbod Onze kracht ligt in het aanbieden van een geïntegreerd aanbod van residentiële en ambulante behandeling, pleegzorg, speciaal onderwijs, gezins- en ouderbegeleiding en gestructureerde vrije tijdsbesteding. Vanuit haar rol als specialist kijkt Horizon vooral naar de complexe problematiek en de rol van specialistische jeugdhulp. Leren en perspectief bieden op (vervolg) onderwijs, een diploma en/of beroepsuitoefeningzijn leidend in onze behandeling en ons onderwijs. Samen met jongeren, ouders en gezinnen Wij geloven in een goede samenwerking. Samen met jongeren, ouders en gezinnen. Maar ook met gemeenten en jeugd- en onderwijsorganisaties. Om gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen, trekken we gezamenlijk op met lokale, regionale en landelijke partijen. www.horizon.eu

Key Employees

  • José van Mullekom
    functioneel applicatiebeheerder
  • Jennifer Ebecilio
    Pedagogisch verantwoordelijke en Mentor jeugdzorgPLUS
  • Remkes Kooistra
    Senior medewerker Financien

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Jessica Tokaya
Senior Marketing en Communicatie adviseur
Josephine Veldhoen
Manager Marketing & Communicatie
Madelon van der Grijn.
Projectleider/verandermanager (via BMC)
Saskia Dekker
plaatsvervangend Directeur
Martijn van Kordelaar
Directeur VSO
Peter Houweling
Directeur
Sign up to see all