We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Provincie Zeeland

Email address and contacts

Quick try with Kim Barentsen from zeeland.nl

Provincie Zeeland company description

Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. We benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiezen we bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt. Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris/directeur.

Key Employees

  • Kim Barentsen
    Inkoop- en aanbestedingsadviseur
  • Ilse Deurwaarder
    Project Waterdunen
  • Wim Kosten
    Technisch applicatiebeheerder Digitale Media

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Provincie Zeeland

Wilfried R L Nielen Mba
Regional Minister Province Zeeland
G.A.B. (Garib) Bouziani
Sr. beleidsmedewerker Integriteit & Openbare Veiligheid
Iris Persijn
Interbestuurlijk toezicht / openbare orde en veiligheid
Ab Smit
algemeen directeur/provinciesecretaris Zeeland
Piet Goossen
Manager Programma's Omgevingsbeleid
Maarten De Hoog
PFAS coordinator provincie Zeeland
Sign up to see all