We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Jeugdformaat

Email address and contacts

Quick try with Marcel Graaf from jeugdformaat.nl

Jeugdformaat company description

Jeugdformaat biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden. We ondersteunen ouders en kinderen die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Dat doen we bij voorkeur in de thuissituatie, maar ook via schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast vangen we kinderen op in pleeggezinnen, gezinshuizen en in onze voorzieningen. Bij alle hulp die we organiseren staat het kind, de jongere centraal. Hierbij stellen we ons voortdurend de vraag: wat zou je willen als het je eigen kind was? Met die visie als basis bieden onze betrokken medewerkers in de regio Haaglanden laagdrempelige en deskundige hulp aan ongeveer 7.000 gezinnen per jaar.

Key Employees

  • Marcel Graaf
    Eigenaar
  • Perry Snel
    Head of Marketing, Communications & Business Development
  • Chantal Schneiders
    HR strategie en beleid | Veiligheid & Gezondheid | arbocoördinator

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Jeugdformaat

Iraida Ishaak
Directeur Zorg
Mascha Breedveld
Jeugdzorgwerker
Sahzade Altay
HR adviseur
M L Mo Jaber
Lid raad van toezicht
Ber Bosveld
Voorzitter Raad van Toezicht
Oscar Reis Valentim
Business Information Analyst
Sign up to see all