We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Lernia

Email address and contacts

Quick try with Kristin Selander from lernia.se

Lernia company description

Lernia är en kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft. Vår vision Att leverera Sveriges mest värdeskapande tjänster genom rätt kompetens för kunder och individer. Lernia bygger människor – människor bygger framtiden! Kunder som köper våra tjänster ska uppleva att vi förstår deras affärer och mål. Vi ska på ett kreativt sätt bidra till att utveckla deras affärer genom de mest värdeskapande lösningarna. Individer ska uppleva att vi ser deras talanger och kunskaper. Med förståelse för deras förutsättningar erbjuder vi de bästa värdeskapande tjänsterna för dem. Vi medarbetare ska brinna för att i grunden förstå våra kunders, individers och deltagares förutsättningar. Genom våra värdeskapande tjänster utvecklar vi dem på bästa möjliga sätt. In English: Lernia is one of Sweden’s leading knowledge-based companies, offering a wide range of workforce solutions and education services. Lernia develops and matches the skills of individuals to the needs and requirements of businesses across Sweden. Everything we do starts with a thorough understanding of the job market and the skills that are in demand. In that way, more people can obtain a relevant education and a job.

Key Employees

  • Kristin Selander
    Senior Account Manager / National Sales
  • Magnus Bergqvist
    Operativ chef Lernia Bemanning
  • Sofia Lundkvist
    Konsultchef

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Lernia

Jan Engblom
Platschef Konsultchef
Elin Bidelöv
Konsultchef
Sait Bajrami
Konsultchef
Ulf Norgren
Uppdragsansvarig/Utbildningskonsulent
Isabell Nilsson
Konsultchef & Rekryterare
Stefan Joanzon
Regionsansvarig Sälj Lernia Bemannig Norr
Sign up to see all