We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Lernia

Email address and contacts

Lernia company description

Lernia är en kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft. Vår vision Att leverera Sveriges mest värdeskapande tjänster genom rätt kompetens för kunder och individer. Lernia bygger människor – människor bygger framtiden! Kunder som köper våra tjänster ska uppleva att vi förstår deras affärer och mål. Vi ska på ett kreativt sätt bidra till att utveckla deras affärer genom de mest värdeskapande lösningarna. Individer ska uppleva att vi ser deras talanger och kunskaper. Med förståelse för deras förutsättningar erbjuder vi de bästa värdeskapande tjänsterna för dem. Vi medarbetare ska brinna för att i grunden förstå våra kunders, individers och deltagares förutsättningar. Genom våra värdeskapande tjänster utvecklar vi dem på bästa möjliga sätt. In English: Lernia is one of Sweden’s leading knowledge-based companies, offering a wide range of workforce solutions and education services. Lernia develops and matches the skills of individuals to the needs and requirements of businesses across Sweden. Everything we do starts with a thorough understanding of the job market and the skills that are in demand. In that way, more people can obtain a relevant education and a job.

Key Employees

?
************
Administrator / Företagsutbildning
Find Email
A
Aida Aliskovic
Ansvarig internationella samarbeten
M
Magnus Bergqvist
Operativ chef Lernia Bemanning
R
Robert Jönsson
Regionchef södra Sverige
E
Emma Högberg
Bid Manager
S
Sofia Lundkvist
Konsultchef
J
Jan Engblom
Platschef Konsultchef
Sign up to open these and 5 more emails in Lernia
Message error line

Lernia competitors and alternatives

GSI
Staffing and Recruiting
2237 employees
Pertemps Network Group
Staffing and Recruiting
2201 employees
PrideStaff
Staffing and Recruiting
2085 employees
Apm
Staffing and Recruiting
1931 employees
SUPPLAY
Staffing and Recruiting
1857 employees
Creative Circle
Staffing and Recruiting
1852 employees
View all competitors

Recently updated team members of Lernia

S
Sofia Hanström Larsen
J
Jeanette Qvennerstedt
Uppdragsansvarig Utbildningsledare
J
Jessica Niord
A
Anna Fredriksson Kinnander
Quality Assurance Developer Consultant
E
Emma Nordström
Konsult
M
Mattias Fröding
Produktspecialist Industriteknik
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

800+ reviews 90,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer