We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Lernia

Email address and contacts

Lernia company description

Lernia är en kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft. Vår vision Att leverera Sveriges mest värdeskapande tjänster genom rätt kompetens för kunder och individer. Lernia bygger människor – människor bygger framtiden! Kunder som köper våra tjänster ska uppleva att vi förstår deras affärer och mål. Vi ska på ett kreativt sätt bidra till att utveckla deras affärer genom de mest värdeskapande lösningarna. Individer ska uppleva att vi ser deras talanger och kunskaper. Med förståelse för deras förutsättningar erbjuder vi de bästa värdeskapande tjänsterna för dem. Vi medarbetare ska brinna för att i grunden förstå våra kunders, individers och deltagares förutsättningar. Genom våra värdeskapande tjänster utvecklar vi dem på bästa möjliga sätt. In English: Lernia is one of Sweden’s leading knowledge-based companies, offering a wide range of workforce solutions and education services. Lernia develops and matches the skills of individuals to the needs and requirements of businesses across Sweden. Everything we do starts with a thorough understanding of the job market and the skills that are in demand. In that way, more people can obtain a relevant education and a job.

Key Employees

?
************
Konsultchef
Find Email
A
Axel Ahlman
Montör
A
Arijana D
Growth Marketing Manager
F
Fanny Hultstrand
Konsultchef
A
Anna Ivarsson
utbildningskonsult
E
Erika Hoh
Member Board of Directors
G
Goldman George
Maskinoperatör, datornumerisk kontroll
Sign up to open these and 5 more emails in Lernia
Message error line

Lernia competitors and alternatives

Pertemps Network Group
Staffing and Recruiting
2048 employees
PrideStaff
Staffing and Recruiting
1997 employees
Apm
Staffing and Recruiting
1931 employees
PeopleScout
Staffing and Recruiting
1861 employees
Creative Circle
Staffing and Recruiting
1818 employees
View all competitors

Recently updated team members of Lernia

S
Sofia Hanström Larsen
J
Jeanette Qvennerstedt
Uppdragsansvarig Utbildningsledare
J
Jessica Niord
A
Anna Fredriksson Kinnander
Quality Assurance Developer Consultant
E
Emma Nordström
Konsult
M
Mattias Fröding
Produktspecialist Industriteknik
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer