We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Levvel

Email address and contacts

Quick try with Melanie Pointl from levvel.nl

Levvel company description

Levvel gaat over leven, lef tonen en lekker in je vel zitten. Over met elkaar kunnen Levvel-en. Maar ook over kinderen, jongeren en gezinnen naar een nieuw Levvel in hun leven helpen als daar behoefte aan is. Bij Levvel werken we intensief samen. Met kinderen en jongeren, hun familieleden, een leerkracht, buurman, huisarts of andere professionals. Bij Levvel staan we naast kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen. Als ze vallen, helpen we hen met opstaan. Samen vinden we effectieve oplossingen en we wijken af van regels als het nodig is. Levvel straalt energie uit: we laten zien dat we innovatief en daadkrachtig zijn. Levvel laat zien waar we voor gaan: met een stevige basis de toekomst tegemoet voor kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving. Zo gaan we samen op weg naar een volgend Levvel. Ben jij geïnspireerd door ons verhaal en wil je ook bij Levvel komen werken? Volg ons dan op https://www.linkedin.com/showcase/werken-bij-levvel/

Key Employees

  • Melanie Pointl
    Corporate Recruiter Zorg
  • Hennie Veldink
    Technisch Facilitair
  • Jeroen F Baaij
    Algeheel Projectleider fusie Levvel

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Levvel

Ramón Lindauer
Child and Adolescent Psychiatrist
Anne-Claire Hiemstra
Directeur / Klinisch Neuropsycholoog
Denise Duppen Schuitemaker
Recruitment adviseur
Sign up to see all