We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Achterkamp

Email address and contacts

Achterkamp company description

Een veilige werkomgeving voor u en uw personeel is niet alleen wenselijk, maar ook menselijk. Veiligheid is mensenwerk. Weet u wat te doen bij een incident of calamiteit binnen uw bedrijf? Weet u wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor uw bedrijf en uw personeel? Achterkamp weet raad en biedt u uitstekende faciliteiten. Achterkamp is een toonaangevende speler op het gebied van full-service veiligheidstrainingen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Achterkamp wil veiligheid waarborgen voor mens en milieu. Achterkamp houdt rekening met met de specifieke behoeftes binnen uw organisatie; het zogenaamde risicoprofiel. Achterkamp biedt opleiding, training en advies in uiteenlopende branches. De kracht van Achterkamp ligt met name in de jarenlange praktijkervaring van de adviseurs en instructeurs, waardoor de hoogste kwaliteit geboden wordt. Competentiegericht opleiden en trainen van uw personeel is daarbij van essentieel belang. Zo stimuleren wij betrokkenheid en vergroten wij het veiligheidsbewustzijn binnen uw bedrijf. Achterkamp is gevestigd in Baak, tussen Zutphen en Doetinchem. Ons trainingscentrum biedt uitstekende mogelijkheden voor onder andere opleiding en training van brandweerlieden en BHV-ers, maar ook voor EHBO-opleiding, AED-opleiding, VCA-cursus, heftruckopleiding of een reanimatiecursus. Daarnaast natuurlijk voor diverse specialistische maatwerktrainingen. Achterkamp verzorgt ook (maatwerk)trainingen en ontruimingsoefeningen op locatie.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users