We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Move1

Email address and contacts

Move1 company description

Move1 støtter mennesker i forandringsprocesser Move1's logo illustrerer med fodspor, at vi støtter borgere og kunder med første skridt mod deres foretrukne fremtid. Vi sikrer gennem den løsningsfokuseret tilgang og samtale, at borgere og kunder formår at blive i stand til at skabe de forandringer, som de ønsker i livet. Vi har fokus på ressourcer og styrker og tidligere succeser. Move1 støtter både mennesker i selvvalgte forandringer fx at få et barn, at skifte job, søge ny udvikling og i pålagte forandringer som fx aktivering eller ændringer i familielivet ved skilsmisse. Move1 har gennem mange år specialiseret sig i støtte til udsatte og sårbare børn og unge samt voksne og familier. Move1 tilbyder undervisning i socialpædagogik samt formidling af socialfaglig viden. Vi underviser i, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi underviser i. I ForandringsAkademiet tilbyder vi undervisning, coaching og supervision af enkeltpersoner, personalegrupper og virksomheder. Vores løsninger er effektive og fagligt velfunderede. Move1 er en mindre virksomhed etableret i 2005 af Pia Lund-Nielsen. Alle medarbejdere i Move1 har en socialfaglig bagrund suppleret med løsningsfokuserede årskurser. Alle ydelser løses ud fra en løsningsfokuseret tilgang.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users