We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Fadl

Email address and contacts

Quick try with Neeliya Anton Joseph from fadl.dk

Fadl company description

FADL, Foreningen Af Danske Lægestuderende, er interesse- og fagforening for lægestuderende i Danmark. FADL forhandler og vedligeholder overenskomster for FADL-vagter (sygeplejevikarer og ventilatører), lægevikarer og studentermedhjælpere, yder hjælp og sagsbehandling, når lægestuderende får problemer på deres arbejde, og sørger for forsikringsordning, støtte til projekter samt medlemsfordele og -arrangementer. FADL repræsenterer også de lægestuderende hos Lægeforeningen og over for offentligheden samt samarbejder med andre medicinerorganisationer i Danmark og i vore nabolande.

Key Employees

  • Neeliya Anton Joseph
    Blodprøve og EKG tager

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users