We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Fs E

Email address and contacts

Quick try with Thomas Hajek from fs-e.pl

Fs E company description

FSE rozwija technologie sprzyjające środowisku i prezentuje sposoby zredukowania emisji zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach miejskich. Technologia FSE stanowi realną odpowiedź na potrzeby podmiotów zainteresowanych dostawczymi pojazdami elektrycznymi, w tym: władz miejskich, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw komunalnych, organizacji pozarządowych. FSE tworzy innowacyjne modułowe rozwiązania dla lekkich elektrycznych pojazdów dostawczych.

Key Employees

  • Thomas Hajek
    CEO

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users