We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Hmgovernance

Email address and contacts

Hmgovernance company description

Een groeiende, onafhankelijke en professionele kennis onderneming die zich richt op innoveren van Governance & Integriteit in ondernemerschap, ethisch bedrijfskundig handelen en master project management. Harm Meijer Governance levert graag een bijdrage aan de maatschappij waarvan het zelf deel uitmaakt. De missie en passie is het beter werkbaar maken van een gezaghebbend governance voor technologische innovaties, bestuurlijke vernieuwingen en complexe bedrijfspolitieke (cultuur) veranderprogrammas bij de overheid en het bedrijfsleven: dit alles met het besef, wil en daadkracht het ook daadwerkelijk anders te doen!

Hmgovernance competitors and alternatives

Bitsdevelopment
Program Development
2 employees
Webdushanbe
Program Development
1 employees
Christinesculati
Program Development
1 employees
View all competitors

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

800+ reviews 90,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer