We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Suomen Reserviupseeriliitto ry

Email address and contacts

Suomen Reserviupseeriliitto ry company description

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. RUL on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tällä hetkellä RUL:ssa on noin 28.000 jäsentä. Liittoon kuuluu 320 jäsenyhdistystä ja 20 reserviupseeripiiriä. Jäsenistä kolmasosa on alle 35 vuotiaita. Liiton äänenkannattaja on Reserviläinen -lehti , joka on yhteinen Reserviläisliiton kanssa. Lehden painos on 55.000 kappaletta. Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. koulutus, urheilu- ja liikuntatoiminta, sekä järjestö-, aatteellinen- ja perinnetoiminta. Urheilu- ja liikuntatoiminnassa korostuvat sotilastaitoja kehittävät maastojotokset ja -harjoitukset sekä ammunta ja suunnistus. RUL on ollut yhdessä puolustusvoimien sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa voimakkaasti mukana kehittämässä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. RUL:n erityisen kiinnostuksen kohteena on johtamis- ja kouluttajakoulutus. Liitto on jäsenenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä , Maanpuolustuksen Tuki ry:ssä ja Reserviläisurheiluliitossa. Liitolla on kiinteät kansainväliset suhteet pohjoismaisiin reserviupseeriliittoihin (SVEROF Ruotsi , NROF Norja , HPRD Tanska ), Venäjän ROSTO -maanpuolustusjärjestöön ja liitännäisjärjestösopimuksella NATO:n reserviupseerijärjestöön CIOR:iin . Yksi tärkeimmistä yhteistyöjärjestöistä on Viron Reserviupseerikunta, EROK , jonka kanssa RUL on aloittanut yhteistyön vuonna 1998. RUL:n jäsenyys tuo selkeitä etuja, mm. Reserviläinen -lehden, piirilehden, vakuutus-, laina- ja polttoneste-etuja.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users