We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Temm

Email address and contacts

Quick try with Marek Gębka from temm.pl

Temm company description

TEMM sp. z o.o. (dawniej TELECOMM sp. z o.o.) to niezależna i dynamicznie rozwijająca się firma, a także interdyscyplinarny zespół wyspecjalizowany w projektowaniu i wdrażaniu automatyki budynkowej, systemów technicznego zabezpieczenia mienia oraz integracji tych systemów w inteligentny budynek (Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem). Realizujemy bardzo zaawansowane i nowatorskie projekty.

Key Employees

  • Marek Gębka
    prezes zarządu

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users