We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Tradewin 24

Email address and contacts

Tradewin 24 company description

BDD TRADEWIN 24 je brokerska kuća koja se bavi globalnim online trgovanjem, upravljanjem investicionim portfoliom, istraživanjem i finansijskom analizom u oblasti investiranja. Našim klijentima pružamo direktan pristup najvećim svetskim berzama 24/7, kao i mogućnost trgovanja preko 30000 finansijskih instrumenata. Kao licencirano i potpuno reguisano investiciono društvo, usvojili smo stroga pravila i procedure Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije (KHOV) i Narodne banke Srbije (NBS). Zbog prirode gobalnog posla kojim se bavimo naši striktni kontroni mehanizmi i regulativa su u potpunosti usklađeni sa najstrožim principima postavljenim od strane evropske MIFID regulative i američke agencije FINRA.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users